צור קשר

MSD ישראל


רחוב החרש 34, הוד השרון
ישראל
טלפון: 09-9533333

כולם שואלים אותך שאלות רפואיות?

ברצונך לספק לנו מידע על תופעת

לוואי או בעיית איכות?

 

MSD לשירותך 

לצורך קבלת המידע מכם, נדרשת הסכמתכם ולא חלה עליכם חובה חוקית למסרו. הפרטים שתמסרו יישמרו במאגר המידע של MSD וישמשו אותנו לקבלת מידע על תכשירינו, איסוף ומעקב אחר תופעות לוואי ותלונות איכות ולצורך דיווח לרשויות בארץ ובעולם בהתאם לחוק, וליצירת קשר עמכם בנושאים אלו. המידע יועבר, לאותן מטרות, גם לחברות מקבוצת MSDולספקיה בחו"ל, אשר עשויים להימצא במדינות אשר בהן רמת ההגנה על מידע אישי שונה מזו הנהוגה בישראל ויטופל תוך שמירה על פרטיותכם. בכל שלב תוכלו לפנות אלינו לצורך עדכון או מחיקת המידע שמסרתם, בכפוף לכל דין.